Site is Under Maintenance
Please come back again in...
00 Days
00 Hours
00 Minutes
00 Seconds

Chia sẻ code hiển thị trình phát nhạc sử dụng JavaScript

Bài viết mình chia sẻ cho bạn các thêm tiện ích trình phát nhạc sử dụng JavaScript cho website hoặc blog của bạn. Tiện ích này sẽ sử dụng HTML CSS JS.
Chia sẻ code hiển thị trình phát nhạc sử dụng JavaScript
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Chào các bạn, blog cũ nhưng tên miền mới hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cách thêm tiện ích trình phát nhạc sử dụng JavaScript cho website hoặc blog của bạn. Tiện ích này sẽ sử dụng HTML CSS và JavaScript, gần đây mình có chia sẻ bài viết Code hiển thị thông báo khi mất kết nối mạng cho Website/Blogspot các bạn có thể thảm khảo thêm.

Chia sẻ code hiển thị trình phát nhạc sử dụng JavaScript

Tiện ích trình phát nhạc sử dụng JavaScript này có các chức năng phát lặp bài nhạc, phát lặp danh sách nhạc, phát ngẫu nhiên các bài nhạc trong danh sách và các nút play/pause, bài trước bài sau. Bạn cũng có thể xem được danh sách các bài nhạc và bài nhạc đang phát hiện tại trong danh sách.

Chia sẻ code hiển thị trình phát nhạc sử dụng JavaScript

Bước 1: Bạn thêm đoạn code HTML sau vào vị trí bạn muốn hiển thị trình phát nhạc.

<div class='music-box'>
	<div class='top-bar'>
		<i class='has-svg-icon music-more'></i>
		<span>Now Playing</span>
		<i class='has-svg-icon music-horiz'></i>
	</div>
	<div class='img-area'>
		<img alt='' loading='lazy' src='' title='' />
	</div>
	<div class='song-details'>
		<p class='name'></p>
		<p class='artist'></p>
	</div>
	<div class='progress-area'>
		<div class='progress-bar'>
			<audio id='main-audio' src=''></audio>
		</div>
		<div class='song-timer'>
			<span class='current-time'>0:00</span>
			<span class='max-duration'>0:00</span>
		</div>
	</div>
	<div class='controls'>
		<i class='has-svg-icon music-repeat' id='repeat-plist' title='Playlist looped'><span>repeat</span></i>
		<i class='has-svg-icon music-skippre' id='prev'></i>
		<div class='play-pause'>
			<i class='has-svg-icon music-play play'></i>
		</div>
		<i class='has-svg-icon music-skipnext' id='next'></i>
		<i class='has-svg-icon music-queue' id='more-music'></i>
	</div>
	<div class='slider_volumn'>
		<i class='has-svg-icon icon-volume-down' id='min-volume'></i>
		<input class='volume_slider' max='100' min='1' onchange='setVolume()' type='range' value='100' />
		<i class='has-svg-icon icon-volume-up' id='max-volume'></i>
	</div>
	<div class='music-list'>
		<div class='header-music'>
			<div class='row-music'>
				<i class='has-svg-icon list music-queuemenu'></i>
				<span>Music list</span>
			</div>
			<i class='has-svg-icon music-close' id='close'></i>
		</div>
		<ul>
		</ul>
	</div>
</div>

Bước 2: Thêm đoạn CSS sau vào giao diện hoặc là file CSS của bạn. Lưu ý bạn nhớ chỉnh sửa lại CSS cho phù hợp với website hay blog của bạn nhé.

.music-box{max-width:300px;width:100%;padding:10px;overflow:hidden;position:relative;background:#fff;box-shadow:0 6px 15px 0 12px 25px 0 rgb(30 30 30 / 4%)}
.music-box i{cursor:pointer}
.top-bar,.progress-area .song-timer,.music-list .header-music,.music-list ul li{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between}
.controls{display:flex;align-items:center;justify-content:space-evenly}
.top-bar span{font-size:16px;margin-left:-3px;color:#555}
.img-area{width:185px;height:185px;position:relative;overflow:hidden;margin:15px auto 0;border:5px solid #fff;border-radius:50%;box-shadow:0 6px 12px rgba(0,0,0,0.09)}
.img-area:before{content:'';position:absolute;top:50%;left:50%;width:20px;height:20px;transform:translate(-50%, -50%);background-color:#d6dee7;border-radius:50%;box-shadow:inset 0 0 0 2px #fff;z-index:2}
.img-area img{width:100%;height:100%;border-radius:50%;object-fit:cover}
.music-box.paused .img-area img{animation: rotateAlbumArt 3s linear 0s infinite forwards}
.song-details{text-align:center;margin:20px 0}
.song-details p{color:#666}
.song-details .name{font-size:16px}
.song-details .artist{font-size:13px;opacity:.9;line-height:35px}
.progress-area{height:10px;width:100%;border-radius:50px;background:#f0f0f0;cursor:pointer}
.progress-area .progress-bar{height:inherit;width:0;position:relative;border-radius:inherit;background:linear-gradient(90deg,#7577a9 0%,#66689c 100%)}
.progress-area .song-timer{margin-top:5px}
.song-timer span{font-size:13px;color:#666}
.controls{margin:30px 0 20px}
.controls .play-pause{height:30px;width:30px;display:flex;cursor:pointer;align-items:center;justify-content:center;border-radius:50%;background:#fff}
.play-pause::before{position:absolute;content:"";height:30px;width:30px;border-radius:inherit;background:linear-gradient(#7577a9 0%,#66689c 100%)}
.play-pause i{position:absolute}
.music-list{position:absolute;background:#fff;width:100%;left:0;bottom:-55%;opacity:0;pointer-events:none;z-index:5;padding:15px 30px;box-shadow:0 -5px 10px rgba(0,0,0,0.05);transition:all .15s ease-out}
#repeat-plist > span{display:none}
.music-list.show{bottom:0;opacity:1;pointer-events:auto}
.header-music .row-music{display:flex;align-items:center;font-size:19px}
.header-music .row-music i{cursor:default}
.header-music .row-music span{margin-left:5px;font-size:15px;color:#666666}
.music-list ul{margin:10px 0!important;max-height:260px;overflow:auto}
.music-list ul::-webkit-scrollbar{width:0}
.music-list ul li{list-style:none;display:flex;cursor:pointer;padding-bottom:10px;margin-bottom:10px;color:#666;border-bottom:1px solid #E5E5E5}
.music-list ul li:last-child{border-bottom:0}
.music-list ul li .row span{font-size:15px}
.music-list ul li .row p{opacity:.9;font-size:13px;margin-top:5px}
ul li .audio-duration{font-size:13px}
ul li.playing{pointer-events:none;color:#66689c}
.slider_volumn{display:flex;justify-content:center;align-items:center}
.volume_slider{height:10px;width:100%;border-radius:50px;background:#f0f0f0;cursor:pointer;padding:0;overflow:hidden; -webkit-transition: .2s;transition: opacity .2s;-webkit-appearance:none}
.volume_slider::-webkit-slider-thumb{-webkit-appearance:none;appearance:none;width: 10px;height: 10px;background:#66689c;cursor: pointer;border-radius:0 50% 50% 0;box-shadow:-350px 0px 0px 340px #66689c}
.volume_slider::-moz-range-thumb {width:10px;height:10px;background:#66689c;cursor:pointer}
@keyframes rotateAlbumArt{0%{ transform: rotateZ(0)}100%{ transform: rotateZ(360deg)}}
.has-svg-icon:before{background-size:100%;content:"";display:inline-block;vertical-align:middle}
.music-more:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%23666666' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M16.59 8.59L12 13.17 7.41 8.59 6 10l6 6 6-6z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-horiz:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%23666666' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M6 10c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2zm12 0c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2zm-6 0c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-play:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%23ffffff' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M8 5v14l11-7z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:23px;height:23px}
.music-pause:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%23ffffff' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M6 19h4V5H6v14zm8-14v14h4V5h-4z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:23px;height:23px}
.music-skippre:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M6 6h2v12H6zm3.5 6l8.5 6V6z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-skipnext:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M6 18l8.5-6L6 6v12zM16 6v12h2V6h-2z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-repeat:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M7 7h10v3l4-4-4-4v3H5v6h2V7zm10 10H7v-3l-4 4 4 4v-3h12v-6h-2v4z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-repeatone:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M7 7h10v3l4-4-4-4v3H5v6h2V7zm10 10H7v-3l-4 4 4 4v-3h12v-6h-2v4zm-4-2V9h-1l-2 1v1h1.5v4H13z'/%3E%3C/svg%3E ");width:20px;height:20px}
.music-shuffle:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M10.59 9.17L5.41 4 4 5.41l5.17 5.17 1.42-1.41zM14.5 4l2.04 2.04L4 18.59 5.41 20 17.96 7.46 20 9.5V4h-5.5zm.33 9.41l-1.41 1.41 3.13 3.13L14.5 20H20v-5.5l-2.04 2.04-3.13-3.13z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-queue:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' enable-background='new 0 0 24 24' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cg%3E%3Crect fill='none' height='24' width='24'/%3E%3C/g%3E%3Cg%3E%3Cpath d='M15,6H3v2h12V6z M15,10H3v2h12V10z M3,16h8v-2H3V16z M17,6v8.18C16.69,14.07,16.35,14,16,14c-1.66,0-3,1.34-3,3s1.34,3,3,3 s3-1.34,3-3V8h3V6H17z'/%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.music-queuemenu:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%23666666' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' enable-background='new 0 0 24 24' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cg%3E%3Crect fill='none' height='24' width='24'/%3E%3C/g%3E%3Cg%3E%3Cpath d='M15,6H3v2h12V6z M15,10H3v2h12V10z M3,16h8v-2H3V16z M17,6v8.18C16.69,14.07,16.35,14,16,14c-1.66,0-3,1.34-3,3s1.34,3,3,3 s3-1.34,3-3V8h3V6H17z'/%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:23px}
.music-close:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%23666666' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath d='M24 20.188l-8.315-8.209 8.2-8.282-3.697-3.697-8.212 8.318-8.31-8.203-3.666 3.666 8.321 8.24-8.206 8.313 3.666 3.666 8.237-8.318 8.285 8.203z'/%3E%3C/svg%3E");width:11px;height:11px}
.icon-volume-up:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M3 9v6h4l5 5V4L7 9H3zm13.5 3c0-1.77-1.02-3.29-2.5-4.03v8.05c1.48-.73 2.5-2.25 2.5-4.02zM14 3.23v2.06c2.89.86 5 3.54 5 6.71s-2.11 5.85-5 6.71v2.06c4.01-.91 7-4.49 7-8.77s-2.99-7.86-7-8.77z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}
.icon-volume-down:before{background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg fill='%237577a9' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' height='24' viewBox='0 0 24 24' width='24'%3E%3Cpath d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3E%3Cpath d='M18.5 12c0-1.77-1.02-3.29-2.5-4.03v8.05c1.48-.73 2.5-2.25 2.5-4.02zM5 9v6h4l5 5V4L9 9H5z'/%3E%3C/svg%3E%0A");width:20px;height:20px}

Bước 3: Thêm đoạn JavaScript sau vào giao diện hoặc là file JS của bạn. Ở đây mình tạo JS dạng Array để thêm danh sách các bài nhạc.

// Để thêm nhạc bạn sao chép và chỉnh sửa bên trong đoạn array như sau
//  {
//   name: "Tên bài nhạc",
//   artist: "Nghệ sĩ",
//   img: "Tên đường dẫn hình ảnh",
//   src: "Tên đường dẫn theo bài nhạc"
//  }
let allMusic = [
  {
    name: "Harley Bird - Home",
    artist: "Jordan Schor",
    img: "https://cdn.jsdelivr.net/gh/ngylduy/storage/image/music-1.jpg",
    src: "https://ia801400.us.archive.org/27/items/music_20210917/music-1.mp3",
    id: "m1"
  },
  {
    name: "Ikson Anywhere – Ikson",
    artist: "Audio Library",
    img: "https://cdn.jsdelivr.net/gh/ngylduy/storage/image/music-2.jpg",
    src: "https://ia801400.us.archive.org/27/items/music_20210917/music-2.mp3",
    id: "m2"
  },
  {
    name: "Beauz & Jvna - Crazy",
    artist: "Beauz & Jvna",
    img: "https://cdn.jsdelivr.net/gh/ngylduy/storage/image/music-3.jpg",
    src: "https://ia801400.us.archive.org/27/items/music_20210917/music-3.mp3",
    id: "m3"
  },
  {
    name: "Hardwind - Want Me",
    artist: "Mike Archangelo",
    img: "https://cdn.jsdelivr.net/gh/ngylduy/storage/image/music-4.jpg",
    src: "https://ia801400.us.archive.org/27/items/music_20210917/music-4.mp3",
    id: "m4"
  },
  {
    name: "Jim - Sun Goes Down",
    artist: "Jim Yosef x Roy",
    img: "https://cdn.jsdelivr.net/gh/ngylduy/storage/image/music-5.jpg",
    src: "https://ia801400.us.archive.org/27/items/music_20210917/music-5.mp3",
    id: "m5"
  },
  {
    name: "Lost Sky - Vision NCS",
    artist: "NCS Release",
    img: "https://cdn.jsdelivr.net/gh/ngylduy/storage/image/music-6.jpg",
    src: "https://ia801400.us.archive.org/27/items/music_20210917/music-6.mp3",
    id: "m6"
  }
];

Bước cuối: Tiếp tục thêm đoạn JavaScript sau, đoạn JavaScript này là các function và event cho trình phát nhạc.

const wrapper = document.querySelector(".music-box"),
  musicImg = wrapper.querySelector(".img-area img"),
  musicName = wrapper.querySelector(".song-details .name"),
  musicArtist = wrapper.querySelector(".song-details .artist"),
  playPauseBtn = wrapper.querySelector(".play-pause"),
  prevBtn = wrapper.querySelector("#prev"),
  nextBtn = wrapper.querySelector("#next"),
  mainAudio = wrapper.querySelector("#main-audio"),
  progressArea = wrapper.querySelector(".progress-area"),
  progressBar = progressArea.querySelector(".progress-bar"),
  musicList = wrapper.querySelector(".music-list"),
  moreMusicBtn = wrapper.querySelector("#more-music"),
  closemoreMusic = musicList.querySelector("#close"),
  volumeslider = wrapper.querySelector(".volume_slider"),
  maxvolum = wrapper.querySelector("#max-volume"),
  minvolum = wrapper.querySelector("#min-volume");
let musicIndex = Math.floor((Math.random() * allMusic.length) + 1);
isMusicPaused = true;
curr_track = mainAudio;
window.addEventListener("load", () => {
  loadMusic(musicIndex);
  playingSong();
});
function loadMusic(indexNumb) {
  musicName.innerText = allMusic[indexNumb - 1].name;
  musicArtist.innerText = allMusic[indexNumb - 1].artist;
  musicImg.alt = allMusic[indexNumb - 1].artist;
  musicImg.title = allMusic[indexNumb - 1].artist;
  musicImg.src = allMusic[indexNumb - 1].img;
  mainAudio.src = allMusic[indexNumb - 1].src;
}
function playMusic() {
  wrapper.classList.add("paused");
  playPauseBtn.querySelector("i").classList.remove("music-play");
  playPauseBtn.querySelector("i").classList.add("music-pause");
  mainAudio.play();
}
function pauseMusic() {
  wrapper.classList.remove("paused");
  playPauseBtn.querySelector("i").classList.remove("music-pause");
  playPauseBtn.querySelector("i").classList.add("music-play");
  mainAudio.pause();
}
function prevMusic() {
  musicIndex--;
  musicIndex < 1 ? musicIndex = allMusic.length : musicIndex = musicIndex;
  loadMusic(musicIndex);
  playMusic();
  playingSong();
}
function nextMusic() {
  musicIndex++;
  musicIndex > allMusic.length ? musicIndex = 1 : musicIndex = musicIndex;
  loadMusic(musicIndex);
  playMusic();
  playingSong();
}
playPauseBtn.addEventListener("click", () => {
  const isMusicPlay = wrapper.classList.contains("paused");
  isMusicPlay ? pauseMusic() : playMusic();
  playingSong();
});
prevBtn.addEventListener("click", () => {
  prevMusic();
});
nextBtn.addEventListener("click", () => {
  nextMusic();
});
mainAudio.addEventListener("timeupdate", (e) => {
  const currentTime = e.target.currentTime;
  const duration = e.target.duration;
  let progressWidth = (currentTime / duration) * 100;
  progressBar.style.width = `${progressWidth}%`;
  let musicCurrentTime = wrapper.querySelector(".current-time"),
    musicDuartion = wrapper.querySelector(".max-duration");
  mainAudio.addEventListener("loadeddata", () => {
    let mainAdDuration = mainAudio.duration;
    let totalMin = Math.floor(mainAdDuration / 60);
    let totalSec = Math.floor(mainAdDuration % 60);
    if (totalSec < 10) {
      totalSec = `0${totalSec}`;
    }
    musicDuartion.innerText = `${totalMin}:${totalSec}`;
  });
  let currentMin = Math.floor(currentTime / 60);
  let currentSec = Math.floor(currentTime % 60);
  if (currentSec < 10) {
    currentSec = `0${currentSec}`;
  }
  musicCurrentTime.innerText = `${currentMin}:${currentSec}`;
});
progressArea.addEventListener("click", (e) => {
  let progressWidth = progressArea.clientWidth;
  let clickedOffsetX = e.offsetX;
  let songDuration = mainAudio.duration;
  mainAudio.currentTime = (clickedOffsetX / progressWidth) * songDuration;
  playMusic();
  playingSong();
});
const repeatBtn = wrapper.querySelector("#repeat-plist span");
wrapper.querySelector("#repeat-plist").addEventListener("click", () => {
  let getText = repeatBtn.innerText;
  switch (getText) {
    case "repeat":
      repeatBtn.innerText = "repeat_one";
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").classList.toggle("music-repeat");
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").classList.toggle("music-repeatone");
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").setAttribute("title", "Song looped");
      break;
    case "repeat_one":
      repeatBtn.innerText = "shuffle";
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").classList.toggle("music-repeatone");
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").classList.toggle("music-shuffle");
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").setAttribute("title", "Playback shuffled");
      break;
    case "shuffle":
      repeatBtn.innerText = "repeat";
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").classList.toggle("music-shuffle");
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").classList.toggle("music-repeat");
      wrapper.querySelector("#repeat-plist").setAttribute("title", "Playlist looped");
      break;
  }
});
mainAudio.addEventListener("ended", () => {
  let getText = repeatBtn.innerText;
  switch (getText) {
    case "repeat":
      nextMusic();
      break;
    case "repeat_one":
      mainAudio.currentTime = 0;
      loadMusic(musicIndex);
      playMusic();
      break;
    case "shuffle":
      let randIndex = Math.floor((Math.random() * allMusic.length) + 1);
      do {
        randIndex = Math.floor((Math.random() * allMusic.length) + 1);
      } while (musicIndex == randIndex);
      musicIndex = randIndex;
      loadMusic(musicIndex);
      playMusic();
      playingSong();
      break;
  }
});
moreMusicBtn.addEventListener("click", () => {
  musicList.classList.toggle("show");
});
closemoreMusic.addEventListener("click", () => {
  moreMusicBtn.click();
});
const ulTag = wrapper.querySelector("ul");
for (let i = 0; i < allMusic.length; i++) {
  let liTag = `<li li-index="${i + 1}">
        <div class="row">
         <span>${allMusic[i].name}</span>
         <p>${allMusic[i].artist}</p>
        </div>
        <span id="${allMusic[i].id}" class="audio-duration">3:40</span>
        <audio class="${allMusic[i].id}" src="${allMusic[i].src}"></audio>
       </li>`;
  ulTag.insertAdjacentHTML("beforeend", liTag);
  let liAudioDuartionTag = ulTag.querySelector(`#${allMusic[i].id}`);
  let liAudioTag = ulTag.querySelector(`.${allMusic[i].id}`);
  liAudioTag.addEventListener("loadeddata", () => {
    let duration = liAudioTag.duration;
    let totalMin = Math.floor(duration / 60);
    let totalSec = Math.floor(duration % 60);
    if (totalSec < 10) {
      totalSec = `0${totalSec}`;
    };
    liAudioDuartionTag.innerText = `${totalMin}:${totalSec}`;
    liAudioDuartionTag.setAttribute("t-duration", `${totalMin}:${totalSec}`);
  });
}
function playingSong() {
  const allLiTag = ulTag.querySelectorAll("li");

  for (let j = 0; j < allLiTag.length; j++) {
    let audioTag = allLiTag[j].querySelector(".audio-duration");

    if (allLiTag[j].classList.contains("playing")) {
      allLiTag[j].classList.remove("playing");
      let adDuration = audioTag.getAttribute("t-duration");
      audioTag.innerText = adDuration;
    }
    if (allLiTag[j].getAttribute("li-index") == musicIndex) {
      allLiTag[j].classList.add("playing");
      audioTag.innerText = "Playing";
    }
    allLiTag[j].setAttribute("onclick", "clicked(this)");
  }
}
function clicked(element) {
  let getLiIndex = element.getAttribute("li-index");
  musicIndex = getLiIndex;
  loadMusic(musicIndex);
  playMusic();
  playingSong();
}
function setVolume() {
  curr_track.volume = volumeslider.value / 100;
}
maxvolum.addEventListener("click", () => {
  curr_track.volume = 1;
  volumeslider.value = 100
})
minvolum.addEventListener("click", () => {
  curr_track.volume = 0.01;
  volumeslider.value = 0
})

Như vậy là hết rồi đó, ở tên miền cũ nguyenluongduy.com mình thấy một số bạn comments xin code trình phát nhạc của mình thì bài viết này mình đã chia sẻ cho các bạn code hiển thị trình phát nhạc sử dụng JavaScript rồi. Bạn nào không hiểu đoạn nào hay lỗi gì thì cứ comments bên dưới bài viết này mình sẽ hỗ trợ nhé!

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1
Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!

8 Nhận xét

Your email address will not be published.

Enter Image URL / Code Snippets / Quotes / name tag, then click parse button accordingly that you have entered. then copy the parse result and paste it into the comment field.


 1. Nặc danh

  Hay lắm

  Trả lời Xóa
 2. Wallace Fernandes
  7/21/2022 07:40:00 SA

  I found it quite interesting, but it didn't work very well in the iMagz model, this Javascript issue I couldn't understand very well. But it is a fantastic Music Player.

  Trả lời Xóa
 3. Mobile Marketing
  7/28/2022 12:46:00 SA

  bác có bài nào hay video demo không ạ. Làm hoài ko được. hic

  Trả lời Xóa
 4. Jinny Doe

  Please video demo or code download sir, Thks

  Trả lời Xóa
 5. الأستاذ تليلي
  9/01/2022 02:32:00 SA

  can you please put a tutorial or some pictures of where to put the codes... i couldn't manage to make it work for me

  Trả lời Xóa
 6. Amina FashionHouse
  11/03/2022 09:24:00 CH

  Please tell me sir how can I create music link for this player .

  Trả lời Xóa
 7. Vèo Blogger
  11/26/2022 03:48:00 CH

  Blog hữu ích, xin phép admin mình Share code nhé!

  Trả lời Xóa

Maybe You Like

Follow
Google Translate