Site is Under Maintenance
Please come back again in...
00 Days
00 Hours
00 Minutes
00 Seconds

Mức độ quan trọng của dấu ngắt trang và số bài đăng tối đa tại trang chỉ mục

Jumb break hay dấu ngắt nhảy khi xuất bản bài đăng blogspot rất quan trọng. Bài đăng có chèn jumb break giúp chặn nội dung ngay sau nó không tải
Mức độ quan trọng của dấu ngắt trang và số bài đăng tối đa tại trang chỉ mục
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Có thể bạn chưa biết về giới hạn số bài đăng tối đa có thể hiển thị được tại một trang thuộc nhóm trang chỉ mục trong Blogger. Nếu blog bạn thuộc loại trang xuất bản bài đăng thường xuyên hàng ngày lúc đó tổng số bài đăng sẽ rất lớn lên đến con số hàng ngàn, hàng chục ngàn và nhiều hơn nữa.

Mức độ quan trọng của dấu ngắt trang jumb break và số bài đăng tối đa hiển thị tại trang chỉ mục

Phân loại trang chỉ mục (index)

Page Type: URL

  • Trang chủ: /
  • Trang các bài đăng cũ hơn: /search
  • Trang label: /search/label/LABEL hoặc /search?label=LABEL
  • Trang tìm kiếm kết quả: /search?q=từ+khóa
  • Trang lưu trữ: /year/month hoặc /year

Các tham số được sử dụng theo sau url cho loại trang này

updated-max: Thời gian xuất bản (định dạng iso8601) bài đăng cuối cùng của trang trước. Ví dụ trang chủ hiển thị 10 bài đăng thì mốc thời gian cho trang tiếp theo (các bài đăng cũ hơn) được lấy từ bài đăng thứ 10 chẳng hạn bài đăng đó có thời gian xuất bản "2019-12-23T03:11:00-08:00" => thời gian cho các bài đăng tiếp theo /search?updated-max=2019-12-23T03:11:00-08:00

max-results: Số mục hay các bài đăng tối đa cho một trang, lưu ý tham số này hiện không áp dụng với trang lưu trữ vì Blogger đã bỏ nó từ 2017

start: Bài đầu từ bài đăng thứ mấy tương tự như start-index của url nguồn cấp nhưng có khác biệt nhỏ hơn một số, ví dụ để bắt đầu lấy dữ liệu cho các bài đăng thứ 11 trở đi nếu sử dụng url nguồn cấp thì sử dụng tham số "start-index=11" nhưng nếu sử dụng url trực tiếp sẽ nhỏ hơn một số "start=10", chẳng hạn hiển thị 10 bài đăng tiếp theo url blog có dạng: "/search?updated-max=2019-12-23T03:11:00-08:00&max-results=10&start=10". Tương tự như max-results, tham số start  không áp dụng với trang lưu trữ và không bắt buộc sử dụng với trang các bài đăng cũ hơn, trang label nhưng riêng với trang tìm kiếm kết quả bắt buộc phải có mới hiển thị đúng số chỉ mục.

Có thể bạn chưa biết: áp dụng khi tìm kiếm bài viết phạm vi trong một nhãn hoặc nhiều nhãn

Hiển thị các bài đăng cho nhiều nhãn: /search/?q=label:LABEL1|label:LABEL2|label:LABEL3
Hiển thị các bài đăng theo từ khóa tìm kiếm: /search/?q=từ+khóa%20label:LABEL1|label:LABEL2|label:LABEL3

Giới hạn tối đa số bài đăng của mỗi trang

Tại các trang không phải trang chủ mặc định luôn là 20 nếu theo sau URL trang không có tham số max-results với giá trị rõ ràng. Nếu URL trang được thêm tham số max-results thì con số tối đa mà trang tải hiển thị sô bài là 500.

Cả khi có hoặc không có tham số max-results thì kích thước của tồng số bài đăng cũng không được vượt quá 1000 kilobytes (1 Mb). Như vậy các bạn đã hiểu vì sao số bài đăng bị thiếu không hiển thị chính xác.

Tầm quan trọng của jumb break

Jumb break hay dấu ngắt nhảy là biểu tượng trang trên thanh công cụ soạn thảo bài viết, biểu tượng chỉ có bên khung Viết còn bên khung HTML chèn bằng dấu <!--more-->, có tác dụng ngắt (không tải) nội dung đằng sau nó.

blogger jumb break icon
Nút jumb break trên thanh công cụ

Jumb break nên được chèn sau vài dòng văn bản trên đầu bài viết và không được chèn sau ảnh vì sẽ làm tăng kích thước trang

blogger jumb break page
Dấu ngắt nhảy chèn sau vài dòng đầu bài

Đoạn văn bản bên trên dấu ngắt nhảy được lấy làm đoạn trích tóm tắt của mỗi bài bên ngoài trang chỉ mục. Khi trích xuất HTML bài viết, dấu ngắt nhảy được trích xuất thành liên kết <a name="more"></a>

Nếu cạnh đoạn trích mà có liên kết Đọc thêm đó là trong theme đang sử dụng thẻ dữ liệu cho liên kết đọc thêm

<a expr:href='data:post.hasJumpLink ? data:post.url.canonical fragment "more" : data:post.url.canonical' expr:title='data:post.title'>
  <data:blog.jumpLinkMessage/>
</a>

Thẻ dữ liệu văn bản <data:blog.jumpLinkMessage/> được lấy từ cấu hình tiện ích Bài đăng trên Blog

blogger blog posts widget
Định cấu hình tiện ích Bài đăng trên Blog

Khi trang được tải căn cứ vào giá trị number của tham số max-results sẽ tải hết số bài đăng nhưng không vượt quá 500 và kích thước 1 Mb. Nếu một hoặc nhiều bài đăng không chèn dấu ngắt nhảy, trang sẽ tải luôn nội dung của bài dẫn đến kích thước trang tăng lên và số bài hiển thị đằng sau của bài đó ít đi

Ngoài ra Jumb break còn liên quan đến nguồn cấp dữ liệu cho phép quản trị cài đặt cho phép nguồn cấp dữ liệu blog cho đến dấu ngắt để URL nguồn cấp feeds chỉ tải đoạn trích bên trên dấu ngắt tăng tốc độ tải và tránh bị đánh cắp toàn bộ dữ liệu của tất cả bài đăng.

blogger feeds settings
Cho phép nguồn cấp dữ liệu blog cho đến dấu ngắt
0/5
0 ratings
5
4
3
2
1
Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!

Đăng nhận xét

Your email address will not be published.

Enter Image URL / Code Snippets / Quotes / name tag, then click parse button accordingly that you have entered. then copy the parse result and paste it into the comment field.


Maybe You Like

Follow
Google Translate