Site is Under Maintenance
Please come back again in...
00 Days
00 Hours
00 Minutes
00 Seconds

Tạo Accordion sử dụng code HTML, CSS và JavaScript cho Website/Blog

Accordion là dạng tiêu đề mô tả với chức năng mở và đóng mô tả. Về cơ bản, mô tả của accordion ở trạng thái ẩn và chúng ta phải nhấp vào phần tiêu đề
Tạo Accordion sử dụng code HTML, CSS và JavaScript cho Website/Blog
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Chào các bạn đã quay lại với Blog chia sẻ thủ thuật, hôm nay trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo Accordion sử dụng code HTML, CSS và JavaScript có Responsive. Bài viết gần đây về chia sẻ code của mình là Code hiệu ứng chữ đánh máy đẹp cho Blog sử dụng HTML CSS và JavaScript các bạn có thể đọc thêm tham khảo!

Tạo Accordion sử dụng code HTML, CSS và JavaScript cho Website/Blog

Accordion là dạng tiêu đề mô tả với chức năng mở và đóng mô tả.

Về cơ bản, mô tả của accordion ở trạng thái ẩn và chúng ta phải nhấp vào phần tiêu đề để hiện mô tả. Mỗi tiêu đề của accordion có mô tả riêng. Accordion có thể được chứa nhiều nội dung văn bản khác nhau, ví dụ như Câu hỏi thường gặp.

Tạo Accordion sử dụng code HTML, CSS và JavaScript cho Website/Blog

Sau đây là source code Tạo Accordion sử dụng code HTML, CSS và JavaScript cho Website/Blog, mình sẽ chia sẻ code HTML và JavaScript là chính còn CSS thì mình sẽ chỉ để ở mức độ tham khảo và các bạn cần phải chỉnh sử CSS hay tuỳ biến cho phù hợn với Blog của các bạn.

HTML Code:

<div class="accordion">
 <div class="accordion-content">
  <div class="a-header">
   <span class="a-title">What do you mean by Accordion?</span>
   <i class="fa-solid fa-plus"></i>
  </div>

  <p class="a-description">
   Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Natus nobis ut perspiciatis minima quidem nisi, obcaecati, delectus consequatur fuga nostrum iusto ipsam ducimus quibusdam possimus. Maiores non enim numquam voluptatem?
  </p>
 </div>
 <div class="accordion-content">
  <div class="a-header">
   <span class="a-title">What do you mean by Accordion?</span>
   <i class="fa-solid fa-plus"></i>
  </div>

  <p class="a-description">
   Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Natus nobis ut perspiciatis minima quidem nisi, obcaecati, delectus consequatur fuga nostrum iusto ipsam ducimus quibusdam possimus. Maiores non enim numquam voluptatem?
  </p>
 </div>
 <div class="accordion-content">
  <div class="a-header">
   <span class="a-title">What do you mean by Accordion?</span>
   <i class="fa-solid fa-plus"></i>
  </div>

  <p class="a-description">
   Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Natus nobis ut perspiciatis minima quidem nisi, obcaecati, delectus consequatur fuga nostrum iusto ipsam ducimus quibusdam possimus. Maiores non enim numquam voluptatem?
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto neque, sed inventore illum ut quis ducimus deleniti temporibus maiores? At nisi sed pariatur cupiditate quidem quod adipisci aut, eos quis minima voluptates non veniam ipsam quasi architecto ducimus error eum id ab, suscipit doloribus, ut accusantium consequuntur voluptate! Unde, hic sed rerum officia totam id libero officiis nihil rem sequi porro labore praesentium repudiandae a blanditiis molestias nisi beatae natus! Ea, ut voluptates, natus harum nesciunt odio hic eveniet reprehenderit veritatis, possimus tempora magni soluta eaque quidem neque maxime nostrum sapiente commodi? Earum ex cumque cupiditate dicta, tempora temporibus quaerat.
  </p>
 </div>
 <div class="accordion-content">
  <div class="a-header">
   <span class="a-title">What do you mean by Accordion?</span>
   <i class="fa-solid fa-plus"></i>
  </div>

  <p class="a-description">
   Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Natus nobis ut perspiciatis minima quidem nisi, obcaecati, delectus consequatur fuga nostrum iusto ipsam ducimus quibusdam possimus. Maiores non enim numquam voluptatem?
  </p>
 </div>
</div>

CSS Code chèn vào trước thẻ </head>

<style>/*<![CDATA[*/
 .accordion .accordion-content{margin:10px 0;border-radius:4px;background:#FFF7F0;border:1px solid #FFD6B3;overflow:hidden}
 .accordion-content:nth-child(2){background-color:#F0FAFF;border-color:#CEF}
 .accordion-content:nth-child(3){background-color:#FFF0F3;border-color:#FFCCD6}
 .accordion-content:nth-child(4){background-color:#F0F0FF;border-color:#CCF}
 .accordion-content.open{padding-bottom:10px}
 .accordion-content .a-header{display:flex;min-height:50px;padding:0 15px;cursor:pointer;align-items:center;justify-content:space-between;transition:all .2s linear}
 .accordion-content.open .a-header{min-height:35px}
 .accordion-content .a-header .a-title{font-size:14px;font-weight:500;color:#333}
 .accordion-content .a-header i{font-size:15px;color:#333}
 .accordion-content .a-description{height:0;margin:0!important;font-size:12px;color:#333;font-weight:400;padding:0 15px;transition:all .2s linear}
/*]]>*/</style>

Thêm thư viện font awesome vào trước thẻ </head>

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.1/css/all.min.css"/>

JavaScript Code chèn vào trước thẻ </body>

<script>//<![CDATA[
 const accordionContent = document.querySelectorAll(".accordion-content");

 accordionContent.forEach((item, index) => {
  let header = item.querySelector(".a-header");
  header.addEventListener("click", () =>{
   item.classList.toggle("open");

   let description = item.querySelector(".a-description");
   if(item.classList.contains("open")){
    description.style.height = `${description.scrollHeight}px`;
    item.querySelector("i").classList.replace("fa-plus", "fa-minus");
   }else{
    description.style.height = "0px";
    item.querySelector("i").classList.replace("fa-minus", "fa-plus");
   }
   removeOpen(index);
  })
 })

 function removeOpen(index1){
  accordionContent.forEach((item2, index2) => {
   if(index1 != index2){
    item2.classList.remove("open");

    let des = item2.querySelector(".a-description");
    des.style.height = "0px";
    item2.querySelector("i").classList.replace("fa-minus", "fa-plus");
   }
  })
 }
//]]></script>

Lời kết

Thế là mình đã chia sẻ xong cho các bạn Tạo Accordion sử dụng code HTML, CSS và JavaScript cho Website/Blog. Các bạn có vấn đề gì liên quan đến code trong bài viết thì có thể comment xuống dưới mình sẽ hỗ trợ nhanh nhất. Các bạn xem demo code dưới đây nhé:

What do you mean by Accordion?

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Natus nobis ut perspiciatis minima quidem nisi, obcaecati, delectus consequatur fuga nostrum iusto ipsam ducimus quibusdam possimus. Maiores non enim numquam voluptatem?

What do you mean by Accordion?

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Natus nobis ut perspiciatis minima quidem nisi, obcaecati, delectus consequatur fuga nostrum iusto ipsam ducimus quibusdam possimus. Maiores non enim numquam voluptatem?

What do you mean by Accordion?

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Natus nobis ut perspiciatis minima quidem nisi, obcaecati, delectus consequatur fuga nostrum iusto ipsam ducimus quibusdam possimus. Maiores non enim numquam voluptatem? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto neque, sed inventore illum ut quis ducimus deleniti temporibus maiores? At nisi sed pariatur cupiditate quidem quod adipisci aut, eos quis minima voluptates non veniam ipsam quasi architecto ducimus error eum id ab, suscipit doloribus, ut accusantium consequuntur voluptate! Unde, hic sed rerum officia totam id libero officiis nihil rem sequi porro labore praesentium repudiandae a blanditiis molestias nisi beatae natus! Ea, ut voluptates, natus harum nesciunt odio hic eveniet reprehenderit veritatis, possimus tempora magni soluta eaque quidem neque maxime nostrum sapiente commodi? Earum ex cumque cupiditate dicta, tempora temporibus quaerat.

What do you mean by Accordion?

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Natus nobis ut perspiciatis minima quidem nisi, obcaecati, delectus consequatur fuga nostrum iusto ipsam ducimus quibusdam possimus. Maiores non enim numquam voluptatem?

{featureimage}
0/5
0 ratings
5
4
3
2
1
Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!

6 Nhận xét

Your email address will not be published.

Enter Image URL / Code Snippets / Quotes / name tag, then click parse button accordingly that you have entered. then copy the parse result and paste it into the comment field.


 1. Nguyễn Đại Học
  7/14/2022 11:32:00 SA

  Bài viết hay lắm em!

  Trả lời Xóa
 2. Đàm Kiên
  9/24/2022 09:50:00 SA

  mình chèn dài dài vô nó lại không thu gọn lại được nhỉ, có cách nào khắc phục không bạn
  https://upanh.tv/image/BKxkYW

  Trả lời Xóa

Maybe You Like

Follow
Google Translate